(1)
Deltuva, J. Research on the Stability of Building Mixture Structure/Statybinių Mišinių Struktūros Tyrimas. JCEM 2001, 7, 441-445.