(1)
Deltuva, J. Research on the Stability of Building Mixture structure/Statybinių mišinių struktūros Tyrimas. JCEM 2001, 7, 441-445.