(1)
Kaklauskas, G.; Bačinskas, D. Deflection Predictions for Lightly Reinforced Concrete Beams Using Different Constitutive Relationships and Methods/Mažai Armuotų Gelžbetoninų Sijų įlinkių Vertinimas Pagal įvairius Medžiagų Modelius Ir Metodus. JCEM 2000, 6, 3-10.