(1)
KvederytÄ—, A. Multiple Criteria Multivariant Design of a Building Life cycle/Pastato Gyvavimo Proceso Daugiakriterinis Alternatyvusis Projektavimas. JCEM 2000, 6, 128-142.