(1)
Kvederytė, N.; Zavadskas, E.; Kaklauskas, A. Multiple Criteria Analysis of a Dwelling Life Cycle/Vienbučių Gyvenamųjų Namų Gyvavimo Proceso Daugiakriterinė Analizė. JCEM 2000, 6, 179-192.