(1)
Sasnauskas, K.; Elzbutas, H.; Palubinskaitė, D. The Forms of Water Connection in Silicate Compounds and Building Materials/Vandens Ryšio Formos Silikatiniuose Junginiuose Ir Statybinėse Medžiagose. JCEM 1999, 5, 100-107.