(1)
Sasnauskas, K.; Elzbutas, H.; Palubinskaitė, D. The Forms of Water Connection in Silicate Compounds and Building materials/Vandens ryšio Formos Silikatiniuose Junginiuose Ir statybinėse medžiagose. JCEM 1999, 5, 100-107.