(1)
Balevičius, R.; Dulinskas, E. Evaluation of Concrete Linear Creep in Determination of Stress State and Steel Prestress Losses in Concrete members/Betono Tiesinio valkšnumo įvertinimas, Nustatant gelžbetoninių Elementų įtempimų būvį Ir armatūros išankstinio įtempimo Nuostolius. JCEM 1999, 5, 364-373.