(1)
Puodžiukas, V.; Kamaitis, Z. Asphalt Concrete Pavement Strengthening and Modelling of Its Effect on Road evenness/Asfaltbetonio Dangų Stiprinimas Ir Jo įtakos Kelio Lygumui Modeliavimas. JCEM 1999, 5, 386-393.