(1)
Parfentjeva, N.; Samarin, O.; Paulauskaitė, S. Optimization of the Power and Control Parameters of Hvac Systems in Condition of the Unsteady Duties/Šildymo, Vėdinimo Ir Oro Kondicionavimo Sistemų Galios Ir Valdymo Parametrų Optimizavimas Nestacionaraus Režimo Sąlygomis. JCEM 1998, 4, 202-205.