(1)
Čekanavičius, A. Moisture Changing Tendencies in Walls Additionally Insulated from the inside/Drėgnumo Kitimo Tendencijos Atttvarose, Papildomai apšiltintose Iš vidinės pusės. JCEM 1998, 4, 214-218.