(1)
Marčiukaitis, G. The Influence of Sudden Increase in Temperature and Humidity on Stress-Strain States in Exterior Finishing Layers of Multileaf Walls With Flexible Ties: /Staigaus temperatūros Ir drėgmės padidėjimo įtaka sluoksniuotųjų Sienų Su lanksčiais ryšiais išorinių Apdailos Sluoksnių įtempių Ir Deformacijų būviui. JCEM 1998, 4, 219-226.