(1)
Melnikas, B.; Jakubavičius, A.; Strazdas, R. The Development of Innovation Activities in Building Construction by Saving Heating Resources/Inovacinės Veiklos Statyboje Plėtojimas Taupant šilumos Išteklius. JCEM 1998, 4, 235-242.