(1)
Kaklauskas, G.; Šimkus, R. Analysis of Parameters Affecting Tension Stiffening in Reinforced Concrete beams/Faktorių, veikiančių supleišėjusio Tempiamo Betono Darbą gelžbetoninėse Suose, Analizė. JCEM 1998, 4, 260-265.