(1)
Kaklauskas, G.; Šimkus, R. Analysis of Parameters Affecting Tension Stiffening in Reinforced Concrete Beams/Faktorių, Veikiančių Supleišėjusio Tempiamo Betono Darbą Gelžbetoninėse Suose, Analizė. JCEM 1998, 4, 260-265.