(1)
Eidukynas, R.; Barauskas, V. Analysis of Contact Problems in Elastic—plastic Metal Seals/Tampriųjų Metalinių Sandariklių Kontaktinės Sąveikos Tyrimas. JCEM 1997, 3, 37-42.