(1)
Deltuva, J.; Rudžionis, Žymantas. The Estimation Methods of Microfillers Influence on Cement Stone properties/Mikroužpildų įtakos Cementinio Akmens savybėms Analitinio įvertinimo Principai. JCEM 1997, 3, 69-75.