(1)
Kalanta, S.; Fliotovienė, R. Locking Conditions for Finite Element Models/Standėjimo Sąlygos Baigtinių Elementų Modeliams. JCEM 1997, 3, 57-65.