(1)
Cypinas, I. Geometrically Non-Linear Analysis of Reinforced Concrete Frame Structures With the Account of Creep and Cracking in the Tension zone/Geometriškai Netiesinis gelžbetoninių rėmų skaičiavimas, atsižvelgiant į valkšnumą Ir plyšius Tempiamojoje Zonoje. JCEM 1996, 2, 11-20.