(1)
Stauskis, V. Effect of a Resonant Suspended Ceiling on the Acoustic Properties of a hall/Rezonansinių kabamųjų Lubų įtaka salės Akustiniams Rodikliams. JCEM 1996, 2, 64-69.