(1)
Koczyk, H. Analysis of Heating Maintenance Parameters Using the Matrix Method/Šildymo Parametrų Analizė, Naudojanti Matricų Metodą. JCEM 1996, 2, 68-72.