(1)
Stauskis, V. Sound Absorption Calculation Impedance Method for Resonator ceiling/Impedansinis Rezonansinių kabamųjų Lubų Garso Absorbcijos skaičiaytmo Metodas. JCEM 1996, 2, 92-100.