(1)
Baušys, R. Accuracy Estimates in Free Vibration Analysis/Paklaidų Nustatymas Laisvųjų Svyravimų Uždaviniuose. JCEM 1995, 1, 5-19.