(1)
Baušys, R. Accuracy Estimates in Free Vibration analysis/Paklaidų Nustatymas laisvųjų Svyravimų uždaviniuose. JCEM 1995, 1, 5-19.