(1)
Ginevičius, R. Building Enterprise Surrouding and Its Quantitative Evaluation/Statybos įmonės Aplinka Ir Jos Kiekybinis įvertinimas. JCEM 1995, 1, 81-100.