Jiang, S., Jang, W.-S., & Skibniewski, M. J. (2012). Selection of wireless technology for tracking construction materials using a fuzzy decision model / Belaidžio ryšio technologijų atranka statybinėms medžiagoms stebėti, taikant neapibrėžtųjų aibių sprendimo modelį. Journal of Civil Engineering and Management, 18(1), 43-59. https://doi.org/10.3846/13923730.2011.652157