Parasonis, J., Keizikas, A., Endriukaitytė, A., & Kalibatienė, D. (2012). Architectural solutions to increase the energy efficiency of buildings / Architektūros sprendiniai, didinantys energinį pastatų efektyvumą. Journal of Civil Engineering and Management, 18(1), 71-80. https://doi.org/10.3846/13923730.2011.652983