Kala, Z. (2012). Geometrically non-linear finite element reliability analysis of steel plane frames with initial imperfections / Plieninių rėmų su defektais geometriškai netiesinė baigtinių elementų patikimumo analizė. Journal of Civil Engineering and Management, 18(1), 81-90. https://doi.org/10.3846/13923730.2012.655306