Idoro, G. I. (2012). Comparing the planning and performance of direct labour and design-bid-build construction projects in Nigeria / Planavimo ir veiklos efektyvumo palyginimas, Nigerijos statybų projektuose naudojant tiesioginį darbą ir taikant tradicinį pirkimų metodą. Journal of Civil Engineering and Management, 18(2), 184-196. https://doi.org/10.3846/13923730.2012.671283