Arslan, G. (2012). Diagonal tension failure of rc beams without stirrups / Skersine armatūra nearmuotų gelžbetoninių sijų tempiamasis suirimas įstrižajame pjūvyje. Journal of Civil Engineering and Management, 18(2), 217-226. https://doi.org/10.3846/13923730.2012.671264