Kim, M., & Lee, J. H. (2011). Study on nonlinear pavement responses of low volume roadways subject to multiple wheel loads / Netiesinės kelio dangos priklausomybės nuo mažo intensyvumo kelių, veikiamų daugkartinėmis ratų apkrovomis, tyrimas. Journal of Civil Engineering and Management, 17(1), 45-54. https://doi.org/10.3846/13923730.2011.554012