Gabrielaitienė, I., Bøhm, B., & Sundén, B. (2011). Dynamic temperature simulation in district heating systems in Denmark regarding pronounced transient behaviour / Danijos šilumos tiekimo sistemų modeliavimas, įvertinant nestacionarų temperatūros pasiskirstymą tinkle. Journal of Civil Engineering and Management, 17(1), 79-87. https://doi.org/10.3846/13923730.2011.553936