Banionis, K., Stankevičius, V., & Monstvilas, E. (2011). Heat exchange in the surface of lightweight steel roof coatings / Šilumos mainai plieninių vėdinamų stogų dangų paviršiuose. Journal of Civil Engineering and Management, 17(1), 88-97. https://doi.org/10.3846/13923730.2011.556180