Vaidogas, E. R., & Šakėnaitė, J. (2011). A brief look at data on the reliability of sprinklers used in conventional buildings / Trumpa duomenų apie įprastiniuose pastatuose įrengtų sprinklerių patikimumą apžvalga. Journal of Civil Engineering and Management, 17(1), 115-125. https://doi.org/10.3846/13923730.2011.559908