Šostak, O. R., & Vakrinienė, S. (2011). Mathematical modelling of dispute proceedings between investors and third parties on allegedly violated third-party rights / Ginčo proceso tarp investuotojų ir trečiejų asmenų dėl galimai pažeistų trečiejų asmenų teisių matematinis modeliavimas. Journal of Civil Engineering and Management, 17(1), 126-136. https://doi.org/10.3846/13923730.2011.560628