Baalousha, Y., & Çelik, T. (2011). An integrated web-based data warehouse and artificial neural networks system for unit price analysis with inflation adjustment / Integruota internetinė duomenų saugyklos ir dirbtinių neuroninių tinklų sistema, skirta vieneto kainai analizuoti atsižvelgiant į infliaciją. Journal of Civil Engineering and Management, 17(2), 157-167. https://doi.org/10.3846/13923730.2011.576806