Dėjus, T. (2011). Safety of technological projects using multi-criteria decision making methods / Darbuotojų saugos statybvietėse sprendinių daugiatikslis vertinimas. Journal of Civil Engineering and Management, 17(2), 177-183. https://doi.org/10.3846/13923730.2011.576809