Ojo, S. O., Aina, O., & Adeyemi, A. Y. (2011). A comparative analysis of the performance of traditional contracting and design-build procurements on client objectives in Nigeria / Tradicinių statybos rangos ir projektavimo bei statybos pirkimų vykdymo, atsižvelgiant į užsakovo tikslus, lyginamoji analizė Nigerijoje. Journal of Civil Engineering and Management, 17(2), 227-233. https://doi.org/10.3846/13923730.2011.574449