Han, S., Hong, T., Kim, G., & Lee, S. (2011). Technical comparisons of simulation-based productivity prediction methodologies by means of estimation tools focusing on conventional earthmovings / Imitacinių produktyvumo prognozavimo metodikųtechninis palyginimas, pasitelkus vertinimo priemones, akcentuojantųprastus žemės darbus. Journal of Civil Engineering and Management, 17(2), 265-277. https://doi.org/10.3846/13923730.2011.574381