Kaminski, M., Musiał, M., & Ubysz, A. (2011). Eigenfrequencies of the reinforced concrete beams – methods of calculations / Gelžbetoninių sijų tikriniai dažniai – skaičiavimo metodai. Journal of Civil Engineering and Management, 17(2), 278-283. https://doi.org/10.3846/13923730.2011.576812