Medineckienė, M., & Björk, F. (2011). Owner preferences regarding renovation measures – the demonstration of using multi-criteria decision making / Savininkų teikiami prioritetai pastatų atnaujinimo priemonėms: daugiakriterinių sprendimo priėmimo metodų taikymo pavyzdys. Journal of Civil Engineering and Management, 17(2), 284-295. https://doi.org/10.3846/13923730.2011.582380