Safiuddin, M., West, J. S., & Soudki, K. A. (2011). Air content of self-consolidating concrete and its mortar phase including rice husk ash / Oro kiekis savitankiame betone ir jo skiedinio dalyje su ryžių lukštų pelenais. Journal of Civil Engineering and Management, 17(3), 319-329. https://doi.org/10.3846/13923730.2011.589225