Dikmen, S. U., & Sonmez, M. (2011). An artificial neural networks model for the estimation of formwork labour / Dirbtinių neuroninių tinklų modelis, kurio paskirtis – skaičiuoti klojiniams skirto darbo apimtis. Journal of Civil Engineering and Management, 17(3), 340-347. https://doi.org/10.3846/13923730.2011.594154