Hajsadeghi, M., Alaee, F., & Shahmohammadi, A. (2011). Investigation on behaviour of square/rectangular reinforced concrete columns retrofitted with FRP jacket / Gelžbetoninių kvadratinio/stačiakampio skerspjūvio formos elementų, sustiprintų polimeriniu pluoštu armuotu apvalkalu, elgsenos tyrimas. Journal of Civil Engineering and Management, 17(3), 400-408. https://doi.org/10.3846/13923730.2011.594155