Ho, J. C.-M., & Zhou, K. J.-H. (2011). Limited Deformability Design of High-strength Concrete Beams in Low to Moderate Seismicity Regions / Stipriojo betono sijų ribinio deformatyvumo skaičiavimas žemo ir vidutinio seismingumo regionuose. Journal of Civil Engineering and Management, 17(3), 409-423. https://doi.org/10.3846/13923730.2011.594219