Cheng, M.-Y., Hsiang, C.-C., Tsai, H.-C., & Do, H.-L. (2011). Bidding decision making for construction company using a multi-criteria prospect model / Statybos įmonės apsisprendimas dalyvauti konkurse naudojant daugiakriterinį perspektyvų modelį. Journal of Civil Engineering and Management, 17(3), 424-436. https://doi.org/10.3846/13923730.2011.598337