Apanavičienė, R., & Daugėlienė, A. (2011). New classification of construction companies: overhead costs aspect / Naujas statybos įmoni ųklasifikavimas: pridėtinių išlaidų aspektas. Journal of Civil Engineering and Management, 17(4), 457-466. https://doi.org/10.3846/13923730.2011.625629