Lin, M.-C., Tserng, H. P., Ho, S.-P., & Young, D.-L. (2011). Developing a construction-duration model based on a historical dataset for building project / Statybų projekto realizavimo trukmės modelio, pagrįsto istoriniais duomenimis, kūrimas. Journal of Civil Engineering and Management, 17(4), 529-539. https://doi.org/10.3846/13923730.2011.625641