Karkauskas, R., & Popov, M. (2011). The analysis of geometrically nonlinear elastic-plastic space frames / Tampriai plastinių geometriškai netiesinių erdvinių rėmų analizė. Journal of Civil Engineering and Management, 17(4), 558-568. https://doi.org/10.3846/13923730.2011.602983