Barkauskas, V. (2001). The content of the active layer external surface resistance to weathering/Aktyviojo išorinio paviršiaus patvarumo aplinkos poveikiams turinys (kiekis). Journal of Civil Engineering and Management, 7(1), 56-59. https://doi.org/10.3846/13921525.2001.10531699