Kičaitė, A., & Mačiulaitis, R. (2001). New equations for predicting the frost resistance of ceramic products by deformational parameters/Naujos keraminių gaminių atsparumo šalčiui prognozavimo lygtys naudojant deformacinius rodiklius. Journal of Civil Engineering and Management, 7(2), 131-137. https://doi.org/10.3846/13921525.2001.10531714