Žurauskienė, R., Mačiulaitis, R., & Petrikaitis, F. (2001). Usability of lithuanian fusible clay for sintered ceramics/Lietuvos teritorijoje esančių lengvai lydžių molių tinkamumas statybinei sukepusiajai keramikai. Journal of Civil Engineering and Management, 7(3), 191-196. https://doi.org/10.3846/13921525.2001.10531723