Parasonis, J. (2001). Possibilities of operational use of reliability theory methods/Patikimumo teorijos metodų praktinio taikymo galimybės. Journal of Civil Engineering and Management, 7(5), 339-344. https://doi.org/10.3846/13921525.2001.10531751