Bačinskas, D., Kaklauskas, G., & Vainiūnas, P. (2001). Layered approach for long-term deflections analysis of reinforced concrete beams/Sluoksnių modelis gelžbetoninių sijų ilgalaikių įlinkių analizei. Journal of Civil Engineering and Management, 7(5), 380-385. https://doi.org/10.3846/13921525.2001.10531758